Målet for kunstneren bør være, at engagere betragteren i en aktiv stillingtagen i mødet med det kunstneriske produkt.
Af samme årsag må kunsten aldrig fungere som passificerende underholdning eller ren dekoration. Dermed er ikke
udelukket at kunsten kan være både underholdende og dekorativ.

Peter Land 2015
 
   
The aim of the artist should be to engage the spectator actively in taking a stand by way of the artistic product.
For the same reason, art should not be pacifying entertainment or pure decoration, which is not to say that
art can not be both entertaining and decorative.

Peter Land 2015
 
   
Download C.V. as pdf  
   
Contact information:
Peter Land : land124@hotmail.com
 
Galleri Nicolai Wallner : info@nicolaiwallner.com
Link: www.nicolaiwallner.com